Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto

Luomu- eli luonnonmukaisella tuotannolla pyritään tuottamaan maataloustuotteita sellaisin valmistusmenetelmin, joiden käyttämisestä ei aiheudu haittaa ihmisten ja eläinten terveydelle tai kasvien ja ympäristön hyvinvoinnille. Luonnonmukaisessa tuotannossa ja luomukasvien viljelyssä on tavoitteena edistää luonnon monimuotoisuutta ja suojella luonnonvaroja. Viljelyssä käytetään eloperäisiä lannoitteita ja viljelykierrossa vuorotellaan erilaisia kasvilajeja. Luonnonmukaisessa eläintuotannossa keskitytään luonnonmukaisen rehutuotannon lisäksi tuotantoeläinten hyvinvointiin ja lajikohtaisiin tarpeisiin.

Luomuviljely

Luomuviljely on omavaraista ja tasapainoista maanviljelyä, jossa viljely sopeutetaan alueen vallitseviin oloihin. Luonnonmukainen viljely perustuu paikallisiin luonnonvaroihin niin pitkälle kuin mahdollista. Suomessa luomuviljelyssä on käytössä hieman alle 10 prosenttia peltoalasta. Viljasadosta vuonna 2012 luomuviljan osuus oli 2,2 prosenttia.

Luomuviljelyssä noudatetaan monivuotista kiertoa vuorotellen eri vuosina kasvatettavia lajeja. Viljelykierrolla pyritään ehkäisemään kasvitauteja ja parantamaan maaperää. Syväjuuriset kasvit kuohkeuttavat maata ja nostavat ravinteita. Viljelyssä on käytettävä pääsääntöisesti luomusiemeniä ja -taimia, niin kasvihuoneissa kuin peltoviljelyssäkin.

Luomuviljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita. Tauteja ja tuholaisia ehkäistään viljelykierrolla ja erilaisilla viljelytekniikoilla. Lannoituksessa ei myöskään käytetä kemiallisia ravinteita. Ravinteensa luomukasvit saavat eloperäisessä muodossa lantana, kompostista tai viherlannoituksena. Viherlannoituksessa viljelyssä käytetään palkokasveja vapauttamaan maaperään typpeä seuraavia satokasveja varten. Luomutuotantoon siirryttäessä vasta kolmannen satokauden kasveja voidaan myydä luomuna tarkastusten jälkeen.

Luomuviljelyn aiheuttamat vesistöjä rehevöittävät päästöt ovat tehotuotantoa kevyemmät, mutta luonnonmukaisen tuotannon vaatima mekaaninen kasvintorjunta voi aiheuttaa suuremman ravinnekuormituksen vesistöille, varsinkin kun huomioidaan tuotannon aiheuttamat päästöt tuotosyksikköä kohti.

Luomueläintuotanto

Luomueläintuotanto
Luomueläintuotanto

Luomutiloilla on tärkeässä asemassa myös kotieläintuotanto. Eläinten ravinnoksi viljeltävien rehukasvien avulla kyetään monipuolistamaan viljelykiertoa ja vastaavasti eläinten lantaa käytetään ravitsemaan maata. Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa huomio on eläinten lajityypillisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

Luomutilalla eläimet saavat liikkua vapaasti ja elää lajilleen ominaisella tavalla. Eläimiä ei pidetä häkeissä tai kiinni kytkettyinä, vaan ne pääsevät ulkoilemaan paljon myös laidunkauden ulkopuolella. Siat pääsevät tonkimaan maata, lehmät saavat levätä laumassa ja kanalat ovat lattiakanaloita, joissa on orret, joille kanat voivat mennä nukkumaan. Eläimet saavat noudattaa luontaista päivärytmiä ja syödä lajilleen tyypillistä ravintoa. Ruokinta sisältää rehua, luomupalkokasveja, luomuviljaa ja kivennäisaineita. Rehuntuotanto hoidetaan monesti samalla tilalla.

Luomunavetat ovat yleensä pihattoja, koska luomulehmiä ei saa yleensä ottaen pitää kiinni kytkettyinä parsinavetoissa. Tilavaatimukset lehmää kohti ovat noin kolmanneksen suuremmat tavalliseen tuotantoon nähden. Lehmien on päästävä kesäisin laitumelle, ja monesti niitä ulkoilutetaan päivisin myös talvella.

Luomukanalat ovat lattiakanaloita, joista löytyy kanoille orret ja munintapesät. Kanoja saa olla korkeintaan kuusi neliömetriä kohti. Kanalassa täytyy olla luonnonvaloa sisään päästävät ikkunat ja kanoilla tulee olla mahdollisuus ulkoilla toukokuun ja lokakuun välillä.

Luomusikalassa sioilla on oltava mahdollisuus ulkoiluun tarhassa tai laitumella toukokuusta syyskuuhun. Ulkona niillä on oltava mahdollisuus tonkia maata. Luomusioilla on normaaliin nähden kaksi kertaa enemmän karsinatilaa.

Luomutuotannon tulevaisuus

Suomen hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan tavoitteina on nostaa lähi- ja luomuruoan osuutta tuotannossa ja kulutuksessa. Hallitus on sitoutunut luomualan kehittämisohjelmaan, jonka tarkoitus on monipuolistaa luonnonmukaista tuotantoa ja lisätä tuotantoa kysyntää vastaavaksi kehittäen samalla luonnonmukaista ruoantuotantoketjua.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on Pro Luomu -yhdistyksen perustajajäseniä, ja yhdistys on sitoutunut edistämään suomalaista luomutuotantoa. MTK:n liitot pyrkivät edistämään luomutuotantoa ja kasvattamaan kuluttavien tietämystä luonnonmukaisesta tuotannosta monipuolisesti omilla alueillaan. Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamissa tavoitteissa Suomen luomuviljelyalan tavoitetaso on vähintään 20 prosenttia peltoalasta. Tavoitteena olisi myös tuottaa vuoteen 2030 mennessä puolet Suomen maatalouden tuotannosta luonnonmukaisesti, mutta MTK ei näe tätä pyrkimystä realistisena tavoitteena nykyisellä luomutuotantoon siirtymisen kasvuvauhdilla. Keinoina luomutuotteiden tuotannon, käytön ja viennin kasvattamiseen esitetään luomukotieläintuotannon houkuttelevuuden kehittämistä ja luomuruoan käyttämistä julkisissa hankinnoissa.